Blog

Girişimci Adaylarının Bilmesi Gereken Terimler

0

Yalın (Lean Girişim)

Eric Ries‘ın oluşturmuş olduğu Yalın Girişim (The Lean Startup) modelini özetle en az sermaye ile son derece belirsiz koşullarda ürünün veya hizmetin ulaştırılması olarak tanımlayabiliriz. Yani yeni özellikler eklemek yerine en az maliyetle üretilen ürün üzerinden müşterinin geri dönüşümüne göre ürünün şekillenmesi, test edilmesi ve ölçeklendirilmesidir.

İş Modeli

İş modeli, Alexander Osterwalder tarafından iş planlarının oluşumu için sunduğu ortak dile verilen isimdir. Osterwalder, iş modeli için şu tanımı kullanır: “İş modeli, bir şirketin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir.” Genellikle ‘Canvas İş Modeli’ kullanılsa da bu modeller fikrinizin ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir.

Canvas İş Modeli, Alexander Osterwalder’in tanımladığı 9 ana maddeyi içerir; müşteri segmentleri, değer önerisi, kanallar, müşteri ilişkileri, gelir akışı, temel kaynaklar, temel faaliyetler, temel ortaklıklar ve maliyet yapısı. Canvas iş modeli üzerinde girişimle ilgili tüm bilgiler detaylı olarak görüldüğünden dolayı yatırımcının girişimi daha rahat tanımasını sağlar. Ayrıca tüm ayrıntıların görülmesi beyin fırtınası yapmayı kolaylaştırır.

Swot Analizi

 Mevcut durumla ilgili yapılan, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine dayanan bir analiz yöntemidir.

Swot analizi nedir? “Bu teknik, 1960’larda Fortune dergisinin yaptığı ilk 500 şirket araştırmasını inceleyen Stanford Üniversitesi çalışmasına dayanmaktadır. Çalışma şirketlerde uygulanmakta olanla, şirketlerin amaçladıkları arasında %35 lik bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır.”  Bu analizle bu çelişkinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Güçlü yönler (Strengths) tespit edilir. Şirketlerin başarısını sağlayan, mevcut duruma gelmesine katkı sağlayan durumlar belirlenir. Güçlü yönler, çoğu zaman rakiplerden daha iyi yapılan işler olarak da düşünülebilir. Şirketin güçlü yönleri, analize katılan kişilerin fikirleri doğrultusunda ortaya çıkarılır.

FIntech (Finansal Teknoloji)

Sözlük tanımıyla finansal hizmetleri iyileştirmek adına teknolojiden yararlanan yeni finans endüstrisidir. Sahip oldukları teknolojik güç ile geleneksel finansal hizmetlerle rekabet eden fintech’ler, tüm dünyada müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırma felsefesiyle hareket etmektedir. İlk dönemlerinde geleneksel finans hizmetlerinin daha teknolojik versiyonu olarak görülen fintech’ler, bugün gelinen noktada tahminlerin çok daha ötesinde bir etkiye sahip. Tüm dünyada internet ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte etki alanını genişleten fintech girişimlerinin aldığı yatırımlar da bu durumu kanıtlıyor.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)

Kullanıcıların bulut tabanlı uygulamalara İnternet üzerinden bağlanmasını ve bunları İnternet üzerinden kullanmasını sağlar. E-posta, takvim ve ofis araçları (örn. Microsoft Office 365) bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.

SaaS, bir bulut hizmeti sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı olarak satın alabileceğiniz eksiksiz bir yazılım çözümüdür. Bir uygulamayı kuruluşunuzda kullanılmak üzere kiralarsınız ve kullanıcılarınız genellikle bir web tarayıcısı aracılığıyla bu uygulamaya bağlanır. Temel altyapı, ara yazılım, uygulama yazılımı ve uygulama verilerinin tamamı hizmet sağlayıcısının veri merkezinde bulunur. Hizmet sağlayıcısı, donanım ve yazılımı yönetir ve uygun bir hizmet sözleşmesi ile uygulamalarınızın ve verilerinizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlar. SaaS, kuruluşunuzun uygulamaları çok düşük bir peşin ödeme maliyetiyle hızlıca çalıştırmasını sağlar.

MVP (Minimum Viable Product)

Türkçesi ‘‘Minimum Uygulanabilir Ürün’’ olan MVP, fikrin minimum özelliklerini tanımlayan bir prototipdir. Bu prototip oluşturulurken 3 aşamadan geçer. İlk aşama ‘‘Öğren’’ aşamasıdır ve bu aşamada fikirin ilk prototip hali tasarlanır. İkinci aşama olan ‘’Kur’’ aşamasında, fikir en yalın haliyle ürüne/hizmete dönüşür. Son aşama ise ‘’Ölç’’ aşaması olup ürün/hizmet, müşteriye sunulur ve test aşaması gerçekleşir. Müşteriden gelecek yanıta göre aynı aşamalar bir döngü içerisinde gerçekleşir. Böylelikle probleme çözüm getirilerek sağlam bir fikir elde edilmiş olur.

Elevator Pitch (Asansör Konuşması)

Elevator Pitch, girişimcinin yatırımcıya asansör yolculuğu kadar kısa bir sürede (yaklaşık 30-60 saniye)  kendini ve iş fikrini anlattığı kısa sunumlara verilen isimdir. Bu sunumlarda ilk cümle çok dikkatli seçilmelidir. Örneğin, iş fikriyle ilgili kısa bir hikaye ile başlamak ilgi çekici olabilir. Hikayenin içinde akılda kalacak görsel imgeler yerleştirmek, fikrin akılda daha kalıcı olmasını sağlar. Vermek istenilen mesaj doğru ve net verilmelidir. Bu taktikler ile bir yatırım fırsatı yakalamak mümkün olacaktır.

Girişimlerin ilk aşama yatırımcıları ve rehberleridir diyebiliriz. Kuluçka merkezleri girişimlere finansal destek sağlamakla birlikte bu destek oldukça sınırlı kalmaktadır, bundan ziyade girişimin en kırılgan olduğu dönemde hayatta kalabilmesine, serpilip gelişebilmesine olanak sağlamak için yapılması gerekli çalışmalara ilişkin olarak verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadırlar.

Accelerator/Incubator (Kuluçka Merkezi/Hızlandırma Merkezi)

Kuluçka merkezleri girişimlere küçük bir finansal destek yanında birçok farklı alanda imkanlar yaratabilmektedirler, mesela ofis alanı, mentorluk hizmetleri, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında bir köprü, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler.

Angel Investor (Melek Yatırımcı)

Melek yatırımcılar, henüz yolun başında olan girişimci işletmelere yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri ve gelişmeleri için sermaye(fon) sağlayan kişilerdir. Melek yatırımcılar yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren işletmelere, kuruluşlarının erken bir dönenimde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.

Yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan melek yatırımcılar, gelecek vaat ettiklerine inandıkları yenilikçi iş fikirlerine sadece sermaye sağlayarak değil, sahip oldukları sektörel ve mesleki tecrübelerini, iş bağlantılarını da girişimcilerle paylaşarak bir startup projesini hayata geçirmekte rol oynamaktadırlar. Finansman sağlamanın yanında girişimcilere sağlanan ve finansman kadar önemli olan bu mentorluk ve networking desteği ile girişimlerin başarı şansını arttırmayı amaçlamaktadırlar.

Sinem Ruşen

StartUp’ta Staj Yapmak

Previous article

Genç Girişimci Can Dörtkardeşler ile Röportaj-UDENTIFY

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in Blog